Välkommen till Brf Rydebäck Centrum 1

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas måndagen den 8 april 2019 i Träffpunkten klockan 19.00.

Motioner till stämman ska vara skriftligen inlämnade till Lena Larsson Frösögatan 3 B senast den 1 mars 2019.

Efter stämman finns möjlighet att diskutera aktuella frågor.