Arholma Garage

Garageplatser:

Månadskostnad 400kr

Ansökan om plats och uppsättning på kö lista kontakta Sara Liw via styrelse@brfcentrum1.se

Information om värme system.

Allt arbete med värmesystem, gaspanna och värmepumpar blev klart i augusti 2020, vi ser redan stor skillnad på förbrukningen.

Ombyggnad av panncentral

/Styrelsen samfälligheten arholma garage