Händelser kommande och historiskt

Här kan ni se vad som har hänt och kommer att hända i våran förening:

Kommande 2023

Informationsmöte om fasad arbetet

Årsmöte blir i maj och kommer att hållas i församlingshemmet.

Händelser 2022

Årsmöte var  i maj och hölls i församlingshemmet.

Mätning av fukten i fasaderna är utförd och nu väntar vi på Tyrens/HSB rapporten.

Portsystem

Jan-Feb installationen av portsystem färdigt. Alla boende har fått vars 3 tagar/brickor. Portsystemet fungerar så att vid siffran fem på panelen håller man sin tag för att dörren ska öppnas, OBS tänk på att inte stå nära dörren då där är en sensor som kontrollerar att inget är framför dörren innan den öppnas. Det systemet gör att ingen ska bli klämd eller omkull knuffade av dörren när den öppnas. Detta finns installerat på entré dörrarna och soprums dörren. Soprummet har en knapp inne i rummet för att öppna dörren för ut passage. Den är placerad till höger om dörren.

Porttelefon vid entré till trapphusen, vid in passage med tag/bricka håll den vid siffran fem.
Kodpanel vid in passage till soprum.
Knapp för ut passage från soprum

Händelser 2021

2021 årsmöte blev poströstning.

Styrelsen har beslutat om nytt porttelefonsystem med så kallat tag system, portkod kommer inte at användas länge. Installation av detta system börjar februari 2022.

Fiber projektet är avslutat med ett bra resultat.

Vi i styrelsen ser fram emot att träffa alla boende på nästa årsmöte 2022.