Kontakta styrelsen

Styrelse 2016 för bostadsrättsföreningen Ryebäck Centrum 1

Ordförande: Leif Persson

Kassör: Katarina Södgren

Sekreterare: Lena Larsson

Ledmot: Ragnar Johnson

Suppleant: Mia Holmgren

Suppleant: Sara Liw

Här kan ni nå oss i styrelsen via e-post till styrelse@brfcentrum1.se