Kontakta styrelsen

Styrelse 2016 för bostadsrättsföreningen Ryebäck Centrum 1

Ordförande: Eva Rahlskog

Vice ordförande: Leif Persson

Kassör: Bengt Espegård

Sekreterare: Lena Larsson

Ledmot: Ragnar Johnson

Suppleant: Mia Holmgren

Suppleant: Anders Nyström

Suppleant: Karin Johansson

Här kan ni nå oss i styrelsen via e-post till styrelse@brfcentrum1.se