Kontakta styrelsen

Styrelse 2022 för bostadsrättsföreningen Rydebäck Centrum 1

Ordförande: Anders Nyström    ordforande@brfcentrum1.se

Kassör: Katarina Södgren      kassor@brfcentrum1.se

Sekreterare: Mia Holmgren

Ledamot: Sara Liw

Ledmot: Leif Persson

Suppleant: Alice Åsbrink

Suppleant: Anna Berent

Här kan ni nå oss i styrelsen via e-post till styrelse@brfcentrum1.se