Kontakta styrelsen

Styrelse 2020 för bostadsrättsföreningen Ryebäck Centrum 1

Ordförande: Anders Nyström

Kassör: Katarina Södgren

Ledamot: Sara Liw

Ledmot: Leif Persson

Suppleant: Mia Holmgren

Suppleant: Anna Berent

Suppleant:  Bengt-Göran Johansson

Här kan ni nå oss i styrelsen via e-post till styrelse@brfcentrum1.se